Main Forums ทั่วๆไป หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
go to last reply
   You are in page 1 of 4 Go to the next page Go to the last page Go to Page: of 4
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:01 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526เมื่อวันที่ 17 กค. 2554 ชมรมสุขสม ของ สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ ห้องสมุดการ์ตูนไทย ของ วรวิชญ เวชนุเคราะห์ เปิดตำนานการ์ตูนไทยในอดีตให้ยิ่งใหญ่คงอยู่คู่ไทยตลอดกาล ก่อนที่จะหายไปจากความทรงจำ ร่วมก่อตั้ง สำนักการ์ตูนไทย จารึก 4 กลยุทธ์พิทักษ์มรดกของชาติ "อนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และช่วยเหลือสังคม"

1 - อนุรักษ์ การ์ตูนไทยในอดีตให้คงอยู่สืบต่อไปถึงลูกหลานไทย
2- เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรัก เชิดชู และภาคภูมิใจในการ์ตูนไทยและศิลปินในอดีต
3- ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อการ์ตูนไทย
4- ช่วยเหลือสังคม ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่ยากจนมีความสามารถทางการเขียนภา พการ์ตูนไทย

...ถามว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร...
หนังสือการ์ตูนไทยสมัยก่อน นับได้ว่ามีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์และสังคมไทย มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กไทย มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งสำนวนแบบทางการและสำนวนแบบพื้น บ้าน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี มีคำสละสลวยมากมาย หลายคำเป็นชื่อเรียกที่ปัจจุบันไม่ได้พบเห็นแล้ว ตัวปกหนังสือและลายเส้นภายในเล่มจะเน้นภาพมากและเป็นภาพที่วาดไ ด้อย่างสวยงามด้วยพู่กัน เพราะภาพสวยๆเป็นสิ่งที่ชวนให้เด็กๆอยากดูและอ่าน ซึ่งช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้แตกฉานรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ ทั้งยังนำความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และคติสอนใจมาสู่เด็กอย่างกว้างขวางอีกด้วย เด็กจะรับรู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว และรวดเร็วยิ่งกว่าอ่านหนังสือแบบเรียน การสร้างหนังสือให้ได้แบบนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักเพราะผู้เขียนผู้ทำต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักเด็กอย่างแท้จริง ต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยา ต้องรู้จักถ่ายทอดความรู้พร้อมกันไปกับการให้ความบันเทิง และต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงศิลปอีกด้วย การ์ตูนไทยสมัยก่อนเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย เด็กและเยาวชนอ่านแล้วหรรษาชอบใจ นี่คือคุณค่าของการ์ตูนไทยในอดีตที่ควรได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกของชาติสืบไป และเผยแพร่ให้เด็กไทยได้รู้จัก รู้คุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจที่จะรักษาสืบต่อไปให้ลูกหลานไทยในภายภาคหน้า


...แล้วสำนักการ์ตูนไทยมีความพร้อม มีศักยภาพ ที่จะบรรลุผลสำเร็จได้เพียงใด...

เนื่องจากการ์ตูนเหล่านี้ต่างมีอายุนานมากกว่า 40 ปีแล้ว บางส่วนจึงชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา บางส่วนถูกทอดทิ้งทำลายไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก เพราะไม่ทราบถึงคุณค่าของหนังสือ บางส่วนก็จะกระจัดกระจายอยู่กับท่านที่รักและสะสม โดยไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าเก็บอยู่ที่ไหนและมีอะไรบ้าง ดังนั้นการที่จะดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์ดังกล ่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น ถือว่ายากยิ่ง ต้องใช้เวลาในการสืบหานานพอสมควรและเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่า การค้นหาการ์ตูนที่ทุ่มเทไปนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวประการใด นอกจากนั้นการ์ตูนเก่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีราคาซื้อขายสูงมากในตลาดปัจจุบัน บางเล่มมีราคาหลายหมื่นบาท จึงนับเป็นการยากที่จะหาผู้ใดกล้าเลี่ยงกระทำการนี้ หรือกระทำการได้สำเร็จ

จุดนี้คือข้อเด่นและข้อได้เปรียบของสำนักการ์ตูนไทย เนื่องจากปัจจุบันสำนักการ์ตูนไทยมีการ์ตูนเก่ารุ่นแรกที่เก็บร วบรวมไว้แล้ว มากกว่า 10,000 เล่ม หรือมากกว่า 1,000 เรื่อง นับได้ว่ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้จากการเก็บสะสมมานานนับ 50 ปีแล้ว บางส่วนได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตกุศลที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหา และเสียเวลาในส่วนนี้ เมื่อมีทรัพยากรต้นทุนจำนวนมากเพียงพอขนาดนี้แล้ว นับได้ว่ามีความพร้อม 100% ที่สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อบวกกับทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว จึงมีศักยภาพเต็มที่ที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรู ปธรรมได้แน่นอน

...ถามว่าจะทำอย่างไร...
สิ่งแรก เราต้องกำหนดขอบเขตการบริการก่อนว่า จะต้องครอบคลุมครบถ้วนทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ จึงจะได้ผล เพราะทุกเพศทุกวัยมีผลสืบเนื่องต่อกัน การรุกเราจะเปิดแนวรุกพร้อมกันหมดด้วย 7 ยุทธวิธี ประกอบด้วย

1- เราจะจัดตั้งหอสมุดการ์ตูนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เราจะโชว์การ์ตูนไทยฉบับพิมพ์ครั้งแรกเล่มจริง ในอดีตตั้งแต่ปี 2490-2520 มากกว่า 10,000 เล่ม 1,000 เรื่อง
เราจะให้บริการท่านได้ชมการ์ตูนเก่ากว่า 50 ปี ที่หาได้ยากยิ่ง
ท่านสามารถถ่ายเอกสารและขอปกการ์ตูนฉบับพิมพ์ครั้งแรกได้ทุกเ ล่ม
เราจะจัดห้องเกียรติยศ เพื่อเชิดชูวีรบุรุษการ์ตูนไทยในอดีตที่สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่น ี้ให้แผ่นดินไทย
เราจะจัดให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศเข้าชมและหยิบอ่านการ์ตูนท ุกเล่มได้ฟรีตลอดปี

2- เราจะสร้างละคร-หนังการ์ตูนแพร่ภาพทางทีวี
ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้รับชมถึงความสามารถของศิลปินไทยรุ่นแรก ที่เขียนเรื่องและวาดภาพการ์ตูนได้ดีไม่แพ้ต่างประเทศ เริ่มต้นโดยนำบทมาจากการ์ตูนไทยยอดนิยมในอดีต 4 เรื่อง 4 รส ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล มอบกำนัลแด่ เด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยกลางคน และคนสูงอายุ ครบครันเรื่องที่ 1 : ตุ๊กตา
การ์ตูนซีรี่ย์สำหรับครอบครัว เรื่องและภาพโดย พิมล กาฬสีห์ การ์ตูนตุ๊กตาเป็นการ์ตูนเรื่องแรกของประเทศไทย เริ่มปี 2497 ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ทั่วประเทศ ว่าดีสำหรับ
ทุกคน มียอดจำหน่ายในปี 2505 มากกว่า 100,000 เล่ม มากที่สุดของประเทศ แสดงนำโดย หนูนิด หนูไก่ หนูหน่อย หนูแจ๋วจอมฮึ รับรองว่าสนุกกว่า โดราเอมอนเรื่องที่ 2 : ห้องสีชมพู
ละครเรื่องยาวสำหรับครอบครัว เรื่องและภาพโดย พิมล กาฬสีห์
เป็นการ์ตูนยอดนิยมในอดีต เคยสร้างเป็นละครทีวีมาแล้วเมื่อ 40 ปีก่อน
แสดงนำโดย หนูราตรี หนูหน่อย หนูแจ๋วจอมฮึ รับรองว่าสนุกกว่า โอชินเรื่องที่ 3 : เจ้าชายลิ้นดำ
หนังชีวิตผจญภัย ความรักและคุณธรรม จากการ์ตูนอมตะของ พ.บางพลี
แสดงนำโดย อัศวินสายฟ้า โต กว้าง ยาว ลิ้นดำ รับรองว่าสนุกกว่า โรบินฮู๊ดเรื่องที่ 4 : สิงห์ดำ
หนังต่อสู้กำลังภายใน วิทยายุทธ ลึกลับ ซ่อนเงื่อน จากการ์ตูนเรื่องที่ขายดีที่สุดในอดีต ของ ราช เลอสรวง แสดงนำโดย สิงห์ดำ คำรณราช ขอทานเทพยดา รับรองว่าสนุกกว่า เดชไอ้ด้วน

3- เราจะแจกจ่ายเผยแพร่การ์ตูนไทยให้โรงเรียนตัวอย่างทั่วประเทศฟร ี
4 - เราจะแจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจน ที่โดดเด่นทางการเขียนภาพการ์ตูนไทย
5- เราจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการ์ตูนไทยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
6- เราจะเปิดเว็บการ์ตูนไทย บริการ e-book และ Facebook
เพื่อสร้างโครงข่ายสังคมการ์ตูนไทยในโลก Online
7- เราจะเปิดห้องสโมสร มอบพิเศษแด่คนไทยสูงอายุทั้งหลาย (ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป) ได้พบกับความสุขสมในวัยเด็ก
ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพบปะสังสรรกับเพื่อนๆ ท่ามกลางบรรยากาศเก่าๆ มาคุย มาแลกเปลี่ยน มาเชยชม ของเก่าๆทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่า หนังทีวีเก่า ของเล่นของกิน เพื่อสร้างสังคมคนไทยสูงอายุ

นี่เรียกว่า มหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย
...ถามว่าทำไมจึงเรียกว่า มหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่
ที่เลือกใช้คำนี้นับว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะว่างานนี้จะสำเร็จได้ต้องผ่านด่านอุปสรรคที่ยากยิ่งถึง 2 ด่าน ด่านแรก ต้องมีกลยุทธิ์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อนำพาการ์ตูนเหล่านี้ที่เด็กและเยาวชนยุคนี้ไม่รู้จัก มาสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจ ที่จะรักษาสืบต่อไปถึงลูกหลานไทย อุปสรรคด่านที่ 2 คือ ต้องเอาชนะ 2 คู่แข่งสำคัญ นั่นคือเกมส์คอมพิวเตอร์และการ์ตูนต่างชาติ ที่ยึดครองหัวใจของเด็กมานาน อย่างนี้ จะไม่ให้เรียกว่ามหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร

...ถามว่าทำไมจึงเรียกว่า ครั้งสุดท้าย
แน่นอน การ์ตูนไทยสมัยอดีต คนที่รู้จักและเข้าใจคุณค่าดีที่สุดย่อมเป็นคนยุคนั้น การที่จะเปิดเกมรุกอย่างได้ผล ก็ต้องอาศัยพวกท่านเป็นแม่ทัพหน้า จึงมีโอกาสชนะ ที่เรียกว่าครั้งสุดท้าย เนื่องจากพวกท่านต่างก็มีอายุมากกว่า 50 ปีแล้ว พวกท่านจึงต้องทุ่มเทกำลังทั้งกายและใจอย่างเต็มที่
เพราะนี่คือเดิมพันครั้งสุดท้าย เพื่อรักษามรดกของชาติชิ้นนี้ิไว้ให้ได้
หากสงครามครั้งนี้ไม่ประสบชัยชนะ แล้วครั้งหน้าจะชนะได้อย่างไร

นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง คุณสุชาติฯ ยืนยันว่างานนี้สู้เต็มที่ มุ่งมั่นเต็มแผนที่วางไว้ และเริ่มนับหนึ่งแล้ว...
ขณะนี้ เรารอเพียงอย่างเดียวคือเงินทุนสนับสนุน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมลงทุน หรือผู้สนับสนุนเงิน Sponsor โฆษณาบนสื่อของเรา

...ถามว่า แล้วผู้ร่วมลงทุน หรือผู้สนับสนุนเงิน Sponsor โฆษณา จะได้อะไรตอบแทน
เพื่อให้สำนักการ์ตูนไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง จึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบธุรกิจเพื่อสังค ม ในการรักษามรดกการ์ตูนไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้ ให้ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไทย

ดังนั้นหากท่านสนใจร่วมลงทุนหรือให้เงินสนับสนุน Sponsor โฆษณาโครงการนี้ เรายินดีมอบสิทธิต่อไปนี้ให้ท่าน :
1- ร่วมเป็นเจ้าของสำนักการ์ตูนไทย
2- ร่วมเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
3- ได้สิทธิ์โฆษณาในสื่อของเราทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
- โฆษณาในรายการหนังการ์ตูนทางทีวี
- โฆษณาบนปกการ์ตูนทุกเล่มที่เผยแพร่ออกไปยังห้องสมุดโรงเรียนทั่ วประเทศ ห้องสมุดส่วนราชการและเอกชน ร้านค้า
-โฆษณาบนเว็บไซท์ และ Facebook
- ชื่อของท่านจะอยู่ควบคู่ไปกับชื่อของสำนักฯในฐานะผู้สนับสนุนทั ่วทุกหนทุกแห่ง


ดังนั้น ท่านใดหรือหน่วยงานใด ที่เห็นคุณค่าของการ์ตูนไทยเก่า ต้องการร่วมอุดมการณ์ สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อจารึกชื่อเป็นเกียรติประวัติคงอยู่สถาพร และสนใจเข้าร่วมสนับสนุนเงิน เรายินดีที่จะนำเสนอข้อเสนอ Proposal พร้อม Presentation ให้ท่านพิจารณา

เมื่อได้เงินทุนสนับสนุน โครงการจะเสร็จสมบูรณ์เป็นลำดับ
เดือนที่ 1 - มาตรการทุกด้านเปิดรุกเต็มที่
เดือนที่ 2 - เปิดเว็บไซท์ และ Facebook
เดือนที่ 3 - เปิดหอสมุดการ์ตูนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ไม่เกินเดือนที่ 8 - หนังการ์ตูนเก่าจะเริ่มแพร่ภาพทางทีวี


นอกจากนี้ อยากขอเชิญชวนท่านที่มีกุศลจิต ร่วมบริจาคการ์ตูนเพิ่มเติม
ให้กับหอสมุดฯ ท่านจะได้รับเกียรติดังต่อไปนี้:
1- เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ ได้รับการจารึกชื่อและรูปถ่ายไว้ในห้องเกียรติยศ
2- มีสิทธิยืมแผ่นหนังละคร-การ์ตูนที่เราสร้างออกทีวี ไปดูที่บ้านได้ฟรีตลอดชีพ นานเท่าไรก็ได้ ไม่กำหนดเวลาคืน
3- มีสิทธิยืมการ์ตูนทุกเล่มทุกเรื่องในหอสมุด นำไปอ่านที่บ้านได้ฟรีตลอดชีพ นานเท่าไรก็ได้ ไม่กำหนดเวลาคืน

หรือหากท่านรักมาก ก็ขอหยิบยืมชั่วคราว เพราะบางเล่มเหลือเพียงเล่มเดียวในโลก ไม่มีอีกแล้ว เพียง 1 เล่ม ก็มีค่ายิ่งสำหรับเรา
ทั้งนี้เพื่อให้หอสมุดของพวกเราเป็นศูนย์รวมเพียงหนึ่งเดียวที่ Perfect ที่สุด สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยมากที่สุด

รายละเอียดดูได้ที่เว็บ
http://wsrifa.blogspot.com/
http://www.cartoonthai2500.co.cc

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความนับถือ
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ สำนักการ์ตูนไทย
โทร 085-043-8334
email : pornwara10@yahoo.com

ขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มีหลายท่านที่เปิดเว็บ http://www.cartoonthai2500.co.cc ได้ดีไม่มีปัญหา แต่มีบางท่านโทรมาบอกว่า เมื่อคลิกเข้าเว็บนี้ โปรแกรมจับไวรัสแจ้งเตือนว่ามีไวรัส ผมได้ตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่า เว็บนี้ไม่มีไวรัสแต่อย่างใด แต่เนื่องจากเว็บนี้ใช้นามสกุล .co.cc ทำให้โปรแกรมจับไวรัสที่ส่วนใหญ่จะรับแต่ .com เห็นเป็นสิ่งแปลกปลอม
จึงแจ้งเป็นไวรัส วิธีแก้ไขเพื่อให้เปิดดูเว็บนี้ได้ ต้องเข้าไปแก้ไขโปรแกรมจับไวรัสที่ใช้อยู่ให้รับเว็บนามสกุล .co.cc ได้ หรือ เปลี่ยนโปรแกรมจับไวรัสเป็นตัวอื่นแทน |หรือเปิดใช้เว็บ
http://wsrifa.blogspot.com/
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขอขอบคุณ
Edited by สุชาติ on 11 January 2012 at 20:29
 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:06 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526สำนักการ์ตูนไทย เพื่อคนไทย


สำนักการ์ตูนไทยขอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ ้าอยู่หัว
พระองค์ท่านคือผู้บุกเบิกการ์ตูนการเมืองของไทยสำนักการ์ตูนไทย ใคร่ขออัญเชิญพระราชดำรัสความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนั งสือแห่งชาติ“หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการอ่าน การใช้ภาษา การคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่าน สมควรสนับสนุน แต่ในท้องถิ่นห่างไกล เยาวชนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ เพราะขาดห้องสมุดการส่งเสริมการอ่าน จึงควรขยายแวดวงไปให้ถึงคนเหล่านี้ด้วย เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้จากหนังสือ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชอารมณ์ขันและทรงโปรดการวาดภาพการ์ตูนตั้งแต่ยังทร งพระเยาว์ ภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายทอดพร ะราชอารมณ์ขันแล้ว ราษฎรยังได้ข้อคิดและคติในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
Edited by สุชาติ on 11 January 2012 at 20:13
 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:42 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526รายชื่อการ์ตูนส่วนหนึ่ง
ที่มีในหอสมุดของเรา
เฉพาะตั้งแต่ปี 2496-2512

 จำนวนประมาณ 250 เรื่อง หรือ 2,450 เล่ม
 1. กบทองคำ(2502)ภาพโดยประนอม และเรื่องโดยเกิดใหม่
 2. กระบองวิเศษ(2504) ภาพและเรื่องโดยเมษ เมษา
 3. กระสือสาว ของ ทวี วิษณุกร
 4. กระโหลกดำ ของ ดวลเชิง ชาตรี
 5. กากี(2499)ภาพและเรื่องโดย ดวงจันทร์
 6. การ์ตูนขวัญใจ ของ จุก เบี้ยวสกุล
 7. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ หงส์เหิร ของ จุก เบี้ยวสกุล
 8. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ การ์ตูนตลก
 9. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ รวมอารมย์ขัน
 10. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ รวมการ์ตูนตลก
 11. การ์ตูนคุณหนู(2502)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 12. การ์ตูนคุณหนูเด็กดี ของ พ. บางพลี
 13. การ์ตูนประมวลสาส์น ของ พ. บางพลี ปี 2502
 14. การ์ตูนเด็กดี ของ พ. บางพลี
 15. การ์ตูนรวมรสสำราญ ของปิยะดา
 16. การ์ตูนตุ๊กตา ตั้งแต่ปี 2500
 17. การ์ตูนตุ๊กตาหัวเราะ
 18. การ์ตูนตุ๊กตา ตอนพิเศษ
 19. ห้องสีชมพู จากรั้วมัลลิกา ทหารเอกเจ้าหมื่นไวย เด็กดำพเนจร
 20. สไบตอง พรานทนง ศรีธนญชัย พระอภัยมณี ถุงกระดาษ พิราบน้อย
 21. เวียงฮ่อ บนเรืออัปปาง ผู้พยาบาลคุณพ่อ เพื่อนของชาลี เพลินภาพ
 22. ลูกเสือลำพอง เจ้าเมืองตะกละ หนูนิดผจญภัย ผีสุกอาละวาด
 23. การ์ตูนเบบี้ ตั้งแต่ปี 2505
 24. ดุจเดือน
 25. แก้วดวงใจ 26. สองจอมภพ
 27. การ์ตูนหนูจ๋า ตั้งแต่ปี 2505
 28. สังข์ทอง
 29. ตรีบุตร
 30. การ์ตูนหนูยิ้ม
 31. การ์ตูนแจ๋วแหวว ของ แจ๋วแหวว
 32. การ์ตูนจุ๋มจิ๋ม(2499)ภาพโดยอำนวย
 33. การ์ตูนแจ๋วแหวว(2506)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว
 34. การ์ตูนตุ๊กตา(2498)
 35. การ์ตูนเบบี้(2505)
 36. การ์ตูนยิ้ม(2501)ภาพโดยวิเชียร ศุภสมุทร
 37. การ์ตูนรวมรสสำราญ(2510)
 38. การ์ตูนแสนสนุก(2501) ภาพและเรื่องโดยเปลวเทียน
 39. การ์ตูนหนูจ๋า(2502)
 40. การ์ตูนหนูน้อยร้อยชั่ง(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 41. การ์ตูนหรรษา(2502)ภาพและเรื่องโดยวัฒนา
 42. กำเหนิดซุปเปอร์เปีย ของ อิศวร
 43. เกือกทองคณโฑทิพย์(2504)ภาพโดยจ.บางพลัด และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 44. แก้วดวงใจ ของ อาวัฒน์
 45. แก้วหน้าม้า(2500)ภาพและเรื่องโดยนกกระทา
 46. แก้วหน้าม้า(2507) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 47. แก้วหน้าม้า + โกมินทร์ ของ ทวี วิษณุกร
 48. โกมินทร์กุมาร(2506) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 49. ขวัญฟ้าปกาสิต(2503) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 50. ขวานฟ้าหน้าดำ(2502)ภาพโดยเทพา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย 51. ขุนขวานทมิฬ(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 52. ขุนช้างขุนแผน(2500)ภาพและเรื่องโดยนกกระทา
 53. ขุนดาบเพชรตัดเพชร(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล ครบชุด
 54. ขุนพลธนู(2498)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 55. ขุนศึกพเนจร(2505) ภาพและเรื่องโดยจุ๋มจิ๋ม
 56. ขุนศึกม้าขาว(2502) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 57. การ์ตูนขวัญใจ ของ จุก เบี้ยวสกุล
 58. งูเห่าคืนชีพ ของ จิงโจ้
 59. จ้อนกับแดง(2501) ภาพและเรื่องโดยก.สยามานนท์
 60. จอมกฤษฎา(2505) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 61. จอมดาบจอมธนู ของ รุ่ง ราเชนทร์ เล่มเดียวจบ
 62. จอมพิภพ ของ ธง ไทยงาม มีเล่ม 2 จบ
 63. จอมธนู(2504)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 64. จอมประจัญบาน(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 65. จอมไพรจอมสิงขร(2505) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 66. จอมอภินิหาร/ ซุปเปอร์แมน (2499)ภาพและเรื่องโดยหลังฉาก
 67. จอมอรัญ(2504) ภาพและเรื่องโดยจิตรกร ศิลปสกุล
 68. จักรพรรดิกุหลาบดำ(2504) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 69. จัมปาทอง(2498)ภาพและเรื่องโดยแจ่ม พัฒนกุล
 70. จ้าวจักรวาล(2505) ภาพและเรื่องโดยมรกต ดำเกิง
 71. จิ้งจอกขาว(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 72. จิ้งจอกพ่าย(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 73. จิ้งจอกล่องหน(2510) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 74. จิ้งจอกล่องหน + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์
 75. จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์ + นักเลงดาบ ของ ราช เลอสรวง 76. จิ้งเหลนไฟ(2507) ภาพและเรื่องโดยนุภาพ
 77. เจ้าชายกาลี(2500)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 78. เจ้าชายจักรา(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 79. เจ้าชายดำรงฤทธิ์(2502)ภาพโดยพนัส และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 80. เจ้าชายนรสิงห์(2501) ภาพและเรื่องโดยปรีชา กิ่มมณี
 81. เจ้าชายผมทอง(2502) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 82. เจ้าชายผมทอง + มังกรสามหัว ของ จุก เบี้ยวสกุล
 83. เจ้าชายไฝดำ ของ แดน เดชา
 84. เจ้าชายลิ้นดำ(2503)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 85. เจ้าโทน ของ ปิยะดา + หงอคงผจญภัย ตอนเด็กต่างดาว
 86. เจ้าค้างคาวอาละวาด
 87. เจ้าฟ้า(2509) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 88. เจ้าฟ้า + ศึกพระเวทย์
 89. เจ้าหญิงกำไลมุกข์(2503)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 90. เจ้าหญิงมัคคลี(2504) ภาพและเรื่องโดยสมควร
 91. เจ้าหญิงปทุมทอง
 92. เจ้าหญิงดวงดาว
 93. เจ็ดอัศวินน้อย
 94. แจ๋วแหวว’96 (2496) ภาพและเรื่องโดย แจ๋วแหวว
 95. ฉลามดำ ของ จำปีดำ
 96. ชะบาแสนสวย(2504)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 97. ชาตรีมหาเวทย์(2509) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 98. ชาตรีมหาเวทย์ + จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์
 99. ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์ + ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ
 100. เชน(2502)ภาพและเรื่องโดยวีรกุล 101. ซุปเปอร์บอย(2502)ภาพโดยตุ๊ดตู่
 102. ซุปเปอร์แมน/จอมอภินิหาร (2499)ภาพและเรื่องโดยหลังฉาก
 103. ซุปเปอร์แมนแกละ (2500)ภาพโดยปรีชา และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 104. ซุปเปอร์แมนน้อย(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 105. ไซอิ๋ว ของ แจ่ม พัฒนกุล
 106. โซโร ของ ราช เลอสรวง
 107. ดวงทินกร(2502)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 108. ดวลเดี่ยว(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 109. ดาบเจ็ดสี(2502)ภาพโดยเทพา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 110. ดาบมังกรทอง(2506) ภาพและเรื่องโดยนุภาพ
 111. ดาวฟ้าหน้าหยก(2505) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 112. ดาวมฤตยู(2509) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 113. ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์ + เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ
 114. ดุจเดือน(2510) ภาพและเรื่องโดยวัฒนา
 115. เดชดำผจญภัย(2502)ภาพโดยพนัส และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 116. เดชผีดิบ(2502)ภาพโดยอาภรณ์ อินทรปาลิตและเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 117. เดชผีพราย(2499)ภาพโดยมนตรี วน. และเรื่องโดยตา ส.
 118. เดชไพรวัน(2502) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 119. เด็กน้อยผู้พิฆาตยักษ์
 120. ตรีบุตร ของ หนูจ๋า ฉบับรวมเล่ม
 121. ตะเพียนทอง(2502)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 122. ตุ่มวิเศษ(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 123. ทาร์ซานกลัวเสือ(2499)ภาพโดยแววเนตร และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 124. ธรณีกรรแสง(2502) ภาพโดยวิศณุ
 125. ธรณีสะท้าน ของ โหม่ง ทนงศักดิ์ เล่มเดียวจบ 126. ธนูขาว ของ ศักดิ์ โสภา
 127. ธิดาพญาครุฑ(2500)ภาพโดยสายัณห์ และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 128. นกน้อยผจญภัย(2498)ภาพและเรื่องโดยประยูร จรรยาวงษ์
 129. นักบินจำเป็น(2498)ภาพโดยอาภรณ์ อินทรปาลิตและเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 130. นักเลงดาบ(2510) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง มี
 131. นักเลงดาบ ของ ราช เลอสรวง + จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์
 132. นางชะนีป่า(2503)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 133. นายอำเภอผมทอง(2506) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 134. นิยายภาพสามรส(2504) ภาพและเรื่องโดยมรกต,ระย้า, ราชันย์
 135. บ้านผีดุ(2501)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 136. ประกายเพลิง(2508) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 137. ปลาบู่ทอง(2508) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 138. ป๋องเปรียวผจญภัย(2498)ภาพและเรื่องโดยสุวรรณ
 139. ปี่วิเศษ(2500)ภาพและเรื่องโดยสมัคร
 140. ปี่วิเศษ แม่มดพยาบาท ของสมัคร
 141. ผจญภัยในเมืองยักษ์(2503)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว
 142. ผมทองคะนองศึก(2511) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 143. พญายมคะนอง(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง
 144. พระนางหงส์ฟ้า(2505) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 145. พระอภัยมณี(2506) ภาพและเรื่องโดยจักจั่น
 146. พันท้ายนรสิงห์(2509) ภาพและเรื่องโดยพ.พันเมือง
 147. พันมังกร(2506) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 148. เพชฌฆาตบ้าเลือด
 149. เพลิงกามเทพ(2510) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 150. เพลินภาพ(2499)ภาพและเรื่องโดยตุ๊กตา 151. เพื่อนแก้ว(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 152. เพื่อนรัก(2507)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี มีครบชุด
 153. ฟันปลอมหาย(2499)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 154. ไฟเย็น ของ ปยุต เงากระจ่าง
 155. มงกุฏเหล็ก(2503)ภาพโดยวิโรจน์ และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 156. มณีเจ็ดแสง(2502)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 157. มณีโสภา(2502) ภาพโดยธารา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 158. มนุษย์ตุ๊กตา(2511) ภาพและเรื่องโดยโรม บันลือราช
 159. มนุษย์หินอาละวาด (ทัศน์)
 160. มังกรคะนอง(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 161. มังกรสามหัว(2504) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 162. มังกรสามหัว + เจ้าชายผมทอง ของ จุก เบี้ยวสกุล
 163. มือปืนพเนจร(2506) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี
 164. มือปืนพเนจร(2508) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 165. ยอดนักเบ่ง(2502)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 166. ยอดอัศวิน
 167. ยักษ์ปรมาณู(2500)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 168. โยยอดดาวยวน(2506) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 169. ราชาธิราช (2495) ภาพโดย เหม เวชกร
 170. ราชาร้อยเล่ห์(2507) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 171. ฤกษ์ดาวโจร(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 172. ล่องไพร(2499)ภาพโดยแทน และเรื่องโดยน้อย อินทนนท์
 173. ล่าหัวใจยักษ์(2502)ภาพโดยสัมพันธ์ และเรื่องโดยปานทอง
 174. ลูกคนยาก(2502)ภาพโดยวิษณุ และเรื่องโดยจ.ไตรปิ่น
 175. ลูกมังกรไฟ/สมบัติพระศุลี(2503)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว 176. เล็บครุฑ(2500)ภาพโดยธารา และเรื่องโดยพนมเทียน
 177. เลือดทาแผ่นดิน(2504) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 178. โลกแตก(2499)ภาพโดยแววเนตร และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 179. วิเตชา ของ จิงโจ้
 180. วันดวล(2505) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี
 181. วิญญาณล่องหน(2510) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 182. วิญญาณอติเทพ(2503) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 183. เวียงฮ่อ(2498)ภาพโดยตุ๊กตา และเรื่องโดยยโสธร
 184. ศรีธนญชัย ของ พ.บางพลี
 185. ศรีธนนชัย(2505) ภาพและเรื่องโดยจักจั่น
 186. ศึก5เซียน(2507) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 187. ศึกจ้าวสมิง
 188. ศึกพระเวทย์(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 189. ศึกพระเวทย์ + เจ้าฟ้า ครบชุด 16 เล่มจบ
 190. สงครามล้างโลก(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 191. สโนไวท์กับคนแคระทั้ง7(2497) ภาพและเรื่องโดยอดิเรก
 192. สมบัติผี
 193. สมาคมสี่เหล่า(2500)ภาพโดยอาภรณ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 194. สมิงป่าซุง(2502)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 195. สองเสือแดนสิงห์(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 196. สองอัศวินดาบดำ(2508) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 197. สันธยาภาณุมาศ(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 198. สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต มี 6 ตอน
 199. ปกาศิตมัจจุราช อ้ายงาหัก สมบัติปีศาจ เดชผีดิบ โลกแตก  ทาร์ซานกลัวเสือ
 200. สามเกลอเรือแตก(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม 201. สามเกลอโลกพระอังคาร(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม
 202. สามเกลอโลกล้านปี(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม
 203. สามผู้วิเศษ(2504)ภาพและเรื่องโดยไฉน ธาราพรรค์
 204. สามยมทูต(2510) ภาพและเรื่องโดยวิเชียร ชายทวีป
 205. สามสิงห์(2504) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 206. สิงขรผู้ทรงพลัง(2503)ภาพและเรื่องโดยวินธัย
 207. สิงห์ดำ(2509) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 208. ภาคพิสดาร - ภาคสมบูรณ์ - ภาคพิเศษ - ตอนเทพบุตรมหากาฬ
-       ตอนมงกุฎมหาภัย - ตอนเงามัจจุราช - ศึก 5 เซียน - หลั่งเลือดแดนทมิฬ
-       ตลุยแหลก 3 เล่ม - กำเนิดสิงห์ดำ - สิงห์คำรณ
 1. สู้จานผี(2498)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 2. สังข์ทอง ของ หนูจ๋า ฉบับรวมเล่ม
 3. เสือขาว(2505) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 4. เสือพร(2500)ภาพโดยบรรณารักษ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 5. เสือพลัดถิ่น(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 6. แส้สังหาร(2500)ภาพโดยไสว และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 7. โสนน้อยเรือนงาม(2511) ภาพและเรื่องโดยตะวัน
 8. หงส์เหิร(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 9. หงษ์ดำ ของ เนตร มรกต
 10. หยกมหากาฬ ของ เนตร
 11. หน้ากากทอง ของ เทวัญ
 12. หน้ากากดำ(2502)ภาพโดยไสว และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 13. หน้ากากดำ(2506) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี
 14. หนูป้อมลุงเป๋อ(2502) ภาพและเรื่องโดยปรีชา ชวนเสถียร
 15. หนูเล็กลุงโกร่ง(2498)ภาพและเรื่องโดยอดิเรก
 16. หลั่งเลือดตะวันรุ่ง(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 17. หักเขี้ยวเสือ(2500)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์ 18. เห้งเจียผู้วิเศษ(2505) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 19. เห้งเจีย ของ ทวี วิษณุกร ตอนดาบในหิน และตอนเผชิญปีเตอร์แพน
 20. เหมยเจ็ดดอก(2509) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 21. เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ + ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์
 22. เหยี่ยวเงิน(2510) ภาพและเรื่องโดยราเชนทร์
 23. ภาคอภินิหาร-ภาคอินทรีเหล็ก-ภาคพญายม-ภาคเจ็ดพญายม
 24. เห่าดง มีครบชุด 4 เล่มจบ
 25. อภินิหารตุ๊ดตู่(2499)ภาพโดยบรรณารักษ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 26. อภินิหารแพรแดง(2500)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 27. อวสานอินทรีย์แดง(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 28. อัศวินคู่บัลลังก์(2501)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 29. อัศวินดาบดำ(2505) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 30. อัศวินยักษ์(2499)ภาพโดยส.รัศมี และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 31. อัศวินลมกลด(2507)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 32. อัศวินสายฟ้า(2500)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี มี
 33. อินทรีย์ดำ(2506) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 34. อินทรีย์ผยอง(2508) ภาพและเรื่องโดยเชียรชาย
 35. อินทรีย์ไฟ ของ เนตร เล่มเดียวจบ
 36. อิทธิฤทธิ์แพรดำ ของ แมนเทพ ตอนอวสานต์
 37. อีหนูยอดนักดาบ ของ น้องต้อย เล่มเดียวจบ
 38. ไอ้แมงมุมดำ(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 39. ไอ้เสือปืนยาว ของ ราช เลอสรวง
 40. ไอ้หนูยอดนักดาบ(2506) ภาพและเรื่องโดยแดน เดชา
 41. ไอ้หนูอภินิหาร(2511) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:48 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526
เราจะจัดห้องเกียรติยศ เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเชิดชูวีรบุรุษการ์ตูนไทยในอดีตที่สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่นี้ ให้แผ่นดินไทย อาทิ
คุณฉลอง ธาราพรรค์
คุณวัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์ (อาวัฒน์ การ์ตูนเบบี้)
คุณนิวัตน์ ธาราพรรค์ (ราช เลอสรวง)
คุณจุลศักดิ์ อมรเวช (จุก เบี้ยวสกุล)
คุณวีรกุล ทองน้อย (พ.บางพลี)
คุณฉันท์ สุวรรณะบุณย์
คุณสุรินทร์ ปิยานันท์
คุณปยุต เงากระจ่าง
คุณสากล อัตตปัญโญ
คุณพนัส สุวรรณะบุณย์
...


 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:51 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526

ขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มีหลายท่านที่เปิดเว็บ
http://www.cartoonthai2500.co.cc ได้ดีไม่มีปัญหา แต่มีบางท่านโทรมาบอกว่า เมื่อคลิกเข้าเว็บนี้ โปรแกรมจับไวรัสแจ้งเตือนว่ามีไวรัส ผมได้ตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่า เว็บนี้ไม่มีไวรัสแต่อย่างใด แต่เนื่องจากเว็บนี้ใช้นามสกุล .co.cc ทำให้โปรแกรมจับไวรัสที่ส่วนใหญ่จะรับแต่ .com เห็นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงแจ้งเป็นไวรัส

วิธี แก้ไขเพื่อให้เปิดดูเว็บนี้ได้ ต้องเข้าไปแก้ไขโปรแกรมจับไวรัสที่ใช้อยู่ให้รับเว็บนามสกุล .co.cc ได้ หรือ เปลี่ยนโปรแกรมจับไวรัสเป็นตัวอื่นแทน หรือเปิดใช้เว็บ
http://wsrifa.blogspot.com/
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณ


 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:52 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526

"เรื่องเก่าๆที่จะหายไป"
จากคอลัมภ์ ซูม เหะหะพาที โดยคุณซูม ใน "ไทยรัฐ"ฉบับวันที่ 13 ธค.2554
สำนักการ์ตูนไทยขออนุญาตและขอขอบคุณ

"...เคยหาประวัติของจำเริญ ทรงกิตรัตน์ อดีตนักมวยไทยที่ขึ้นชิงแชมป์โลกเป็นคนแรกในปี 2497 โดยเริ่มจากกูเกิลภาษาไทย พบว่ามีไม่ถึง 1 หน้า แต่พอค้นจากชื่อภาษาอังกฤษปรากฏว่าโอ้โฮยาวเหยียด ทั้ง The Ring, Boxing,... และนิตยสารมวยระดับโลกอื่นๆ ฝรั่งเขามีการนำเรื่องราวเก่าๆที่เขาเคยลงข่าวมาจัดทำใหม่ในร ะบบ Internet ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในระบบออนไลน์ และพอเราคลิกลงไปที่กูเกิลจึงปรากฏหัวข้อให้เราค้นหามากมาย ในขณะที่ของเรา ไม่มีใครเป็นตัวตั้งตัวตีจัดทำในเรื่องนี้ เมื่อ 4-5 ปีก่อนผมเคยไปนั่งอ่าน นสพ.เก่าที่หอสมุดแห่งชาติ ก็พบเรื่องราวและข่าวคราวคนดังในอดีตมีมากทั้งหน้า 1 และหน้าใน อ่านแล้วก็ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน จึงอยากจะปรึกษากับรัฐบาลหรือองค์กรไหนก็ได้ที่พอจะมีคนมีเงิ น และสามารถรวบรวมเรื่องเก่าๆคนเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆที่น่าสนใจจ าก นสพ.เก่าๆ ลงไว้ในระบบออนไลน์แบบฝรั่งเขาบ้าง เพื่อประโยชน์ในการที่ลูกหลานไทยในอนาคตจะสามารถค้นคว้าเรื่อ งราวในอดีตได้ ง่ายๆ หรือแม้แต่คนไทยสูงอายุซึ่งมีเยอะในปัจจุบันก็จะได้มีโอกาสอ่ านข่าวย้อนหลัง อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องถ่อร่างไปถึงหอสมุดแห่งชาติ..."

เรียนท่านอาจารย์ซูมที่เคารพครับ
สำนัก การ์ตูนไทยมีเป้าหมายหนึ่งอยู่แล้วที่จะพัฒนาเว็บไซ้ท์ก าร์ตูนไทยที่จะเป็น ฐานข้อมูลเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆในแวดวงการ ์ตูนเก่าทั้งหมด ให้บรรจุอยู่ในเว็บนี้ ซึ่งปัจจุบันสำนักการ์ตูนไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนไทยเก่า ๆตั้งแต่ปี 2497 เป็นต้นมา มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในด้านศิลปินนักเขียนภาพ หรือปกและลายเส้นการ์ตูนจากปลายพู่กัน ที่แสนงดงามของทุกท่านในแต่ละเรื่อง มากกว่า 10,000 เล่ม 1,000 เรื่อง ซึ่งคุณวรวิชญฯเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านการ์ตูนไทยและเป็นลูก ศิษย์นักเขียน การ์ตูนไทยที่โด่งดังในอดีตอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง "ประวัติการ์ตูนไทย" มาแล้วอีกด้วย ในขณะนี้สำนักการ์ตูนไทยอยู่ในระหว่างติดต่อขอ Sponsor โฆษณา หากได้เงินทุนสนับสนุนเมื่อใด สำนักการ์ตูนไทยยินดีนำข้อเสนอของอาจารย์มาดำเนินการให้ และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 เดือนครับ นอกจากนี้แล้วเรายังจะสร้าง Facebook สังคมออนไลน์ของคนไทยสูงอายุ (ตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป) อีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือยิ่ง
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ สำนักการ์ตูนไทย
โทร 085-043-8334
http://www.cartoonthai2500.co.cc
http://wsrifa.blogspot.com/

email : pornwara10@yahoo.com


 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:57 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526

" การ์ตูนเก่า มีหนึ่งเดียว ใกล้สูญสิ้น
โศกาดูร ลูกหลานไทย ไม่เห็นค่า
งามศิลป์ งามภาษา งามเนื้อหา
พึงรักษา ให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน " 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 20:59 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526

กำลังใจที่ได้รับ คือพลังบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่ พระมหาสันทรรศน์ ฐิตวิริโย วัดท่าจันทร์วิปัสสนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ที่ได้โปรดเจริญพร เมื่อ 15 ตค.2554
" ขอให้โครงการห้องสมุดการ์ตูนไทยสำเร็จในเร็ววัน อาตมาเข้ากรุงเทพก็ไปพักที่คณะ ๑๖
วัดชนะสงคราม (ใกล้ ๆหอสมุดแห่งชาตินั่นแหละจ้า) คงได้มีโอกาสใช้บริการ
และขอเอาข่าวนี้ไปเผยแพร่ในบล้อกอาตมาด้วย
ชื่อ พันธุ์สังหยด หาในกูเกิลก็เจอจ้า เดี๋ยวหายน้ำท่วมแล้วจะหาโอกาสทำกิจกรรมช่วยหาทุนจ้า"

 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 11 January 2012at 21:04 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526สำนักการ์ตูนไทย ขอขอบคุณนิตยสาร MBA ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการมรดกการ์ตูนไทยนี้ ได้มาสัมภาษณ์เมื่อเดือน กย. 2554 และลงบทความเผยแพร่ในเล่มฉบับเดือนนี้ พย.2554

จาก สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์
โทร 085-043-8334
http://www.cartoonthai2500.co.cc
http://wsrifa.blogspot.com/

email : pornwara10@yahoo.com
สำนักการ์ตูนไทย
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ มรดกไทยนี้ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล
 
หอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Posted: 15 January 2012at 23:19 | IP Logged  
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์, 2526

วันที่ 15 มค.2555 คุณสิงห์ฯได้มอบการ์ตูน ป๋อง ป๋องแป๋ง โคลงโลกนิติ การ์ตูนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุถึง 85 ปี (ที่มีปรากฏอยู่ถึงบัดนี้) จำนวน 7 เล่ม เขียนภาพโดย ฉันท์ สุวรรณะบุณย์ พิมพ์ปี 2470 โดย สนพ.เดลิเมล์ ราคาปก 10 สตางค์ ให้แก่สำนักการ์ตูนไทย ซึ่งท่านอุตส่าห์เก็บรักษาถนอมไว้อย่างดี ตัวเล่มจึงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สำนักการ์ตูนไทยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง อีก 3-4 วันจะโชว์ปกกับลายเส้นให้ชม ส่วนเล่มจริงดูได้ที่หอสมุดการ์ตูน


 

   You are in page 1 of 4 Go to the next page Go to the last page Go to Page: of 4
  go to last reply

Copyright © 2003-2015 chula-alumni.com by Ecartstudio Co., LTD. All rights reserved.
   Contact CUAA