Main Forums ทั่วๆไป สอนสดวิชาภาษาไทย ครูหนึ่ง (อักษรฯจุฬาฯ) ณ วิสุทธานี (บางกะปิ) โทร.08-2022-2418
go to last reply
สอนสดวิชาภาษาไทย ครูหนึ่ง (อักษรฯจุฬาฯ) ณ วิสุทธานี (บางกะปิ) โทร.08-2022-2418
Posted: 08 December 2008at 11:51 | IP Logged  
วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์, 2545

โรงเรียนก้าวไกลกวดวิชา (อ.โต)

โทร. 0-2370-1654-5

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

สอนโดยครูหนึ่ง (ครูวีวี่) อักษรฯ จุฬาฯ

 

คอร์สมีนาคม

Summer 1

1. คอร์สพิชิตเตรียมอุดมฯ (จำนวน 15  ครั้ง  30  ชั่วโมง)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552

และเคยผ่านการเรียนคอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ เล่มใดเล่มหนึ่ง หรือทั้งสองเล่มกับครูหนึ่ง

*สรุปเนื้อหาหลักภาษาไทย  วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด (เน้นเนื้อหาม.3)

*เน้นการทำโจทย์ทุกรูปแบบ รวมทั้งแนวข้อสอบคัดเลือก ม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

*ทำข้อสอบจริงย้อนหลังของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526  ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

*เก็งแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

***หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่เคยเรียนกับครูหนึ่ง แต่ประสงค์จะลงคอร์สนี้สามารถลงเรียนได้

 

2. คอร์สพิชิตเตรียมอุดมฯ  (Turbo  Active) (จำนวน 15  ครั้ง  45  ชั่วโมง)

*เนื่องจากเป็นคอร์สหลักสูตรเร่งรัด ใช้เวลาครั้งละ 3 ชั่งโมง จึงเหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 แต่ไม่เคยผ่านการเรียนคอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ เล่มใดเล่มหนึ่งมาก่อนหรือทั้งสองเล่มกับครูหนึ่ง

* เป็นคอร์สที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะสอบสายภา ษา-คณิต ภาษา-ฝรั่งเศส ภาษา-เยอรมัน   และภาษา-ญี่ปุ่น  เพราะต้องสอบภาษาไทยฉบับที่ 1 (25 ข้อ) และภาษาไทยฉบับที่ 2 (50 ข้อ)

*สรุปเนื้อหาหลักภาษาไทย  วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์ตั้งแต่ชั้น ม.1- 3 อย่างละเอียด

*เน้นการทำโจทย์ทุกรูปแบบ รวมทั้งแนวข้อสอบคัดเลือก ม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

*ทำข้อสอบจริงย้อนหลังของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526  ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

*เก็งแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

***หมายเหตุ 1.นักเรียนที่เคยเรียนกับครูหนึ่ง แต่ประสงค์จะลงคอร์สนี้สามารถลงเรียนได้

                      2.รับจำนวนจำกัดเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียน

3.คอร์สตะลุยโจทย์พิชิต ม.1 (จำนวน 15  ครั้ง  30  ชั่วโมง)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สาธิต มศว  ปทุมวัน  สาธิต มศว ประสานมิตร   สาธิต ม.รามคำแหง  สตรีวิทยา 2  หอวัง    สวนกุหลาบวิทยาลัย  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงปีการศึกษา 2552

*เน้นการอ่านจับใจความทั้งร้อยแก้ว  และร้อยกรอง รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาในภาษาพาทีและวรรรณคดีลำนำ  และทบทวนหลักภาษาไทย (ไวยากรณ์) 

*เน้นการทำโจทย์ทุกรูปแบบ ทั้งแนวข้อสอบคัดเลือก ม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง  ข้อสอบจริง ม.1 และเก็งแนวข้อสอบเข้า ม.1

Summer 2

1.คอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ  เล่ม 1   (ม.1-3)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

*นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ก็สามารถเรียนได้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนในโรงเรียน และการสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ในปีการศึกษาถัดไป

*นักเรียนคนใดที่ผ่านการเรียนติวเข้าเตรียมฯ เล่ม 1 มาแล้ว แต่ประสงค์จะทบทวนอีกครั้งก็สามารถเรียนได้  เพราะมีการปรับปรุงเนื้อหา และแบบฝึกหัด รวมทั้งข้อสอบที่ใช้ประเมินจะไม่ซ้ำกัน   ทำให้นักเรียนได้ทำข้อสอบที่หลากหลายรูปแบบ

*เนื้อหาจะเน้นหลักภาษา (ไวยากรณ์) ทั้งหมด ได้แก่ เสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ ชนิดและหน้าที่ของวลี   รูปประโยค  ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร ชนิดของประโยค  ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น           การสังเกตลักษณะของคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น การสร้างคำประเภทต่างๆ   และวรรณคดีเฉพาะเรื่อง

 

2.คอร์สหลักภาษา ม.ต้น เล่ม 1 (ม.1-3)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำหรับการเรียนเพื่อปรับพื้นให้แน่น  เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

*เนื้อหาจะเน้นหลักภาษา (ไวยากรณ์) ทั้งหมด ได้แก่ เสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ ชนิดและหน้าที่ของวลี   รูปประโยค  ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร ชนิดของประโยค  ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น           การสังเกตลักษณะของคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น  และการสร้างคำประเภทต่างๆ   

*เนื้อหาคล้ายคอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ เล่ม 1 แต่จะเน้นการทำโจทย์ทั่วๆไป และไม่มีเนื้อหาวรรณคดี

***คอร์สหลักภาษา ม.ต้น เล่ม 1 จะเปิดสอนเฉพาะช่วง Summer 2 เท่านั้น

 

3. คอร์สหลักภาษา ป.ปลาย เล่ม 1 (เน้นหลักภาษา)(ป.4-6)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6 เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือสำหรับการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่น  เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

*เน้นย้ำในส่วนของหลักภาษาไทย (ไวยากรณ์) ทั้งหมด  ได้แก่

เสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ ชนิดและหน้าที่ของวลี   รูปประโยค  ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร ชนิดของประโยค การสังเกตลักษณะของคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น (เขมร ชวา  มลายู จีน และญี่ปุ่น)  และการสร้างคำประเภทต่างๆ  (มูล ประสม ซ้อน และซ้ำ)

 

***คอร์สหลักภาษา ป.ลาย เล่ม 1 จะเปิดสอนเฉพาะช่วง Summer 2 เท่านั้น

 

 

Summer 3

1.คอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ  เล่ม 2   (ม.1-3)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

*นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ก็สามารถเรียนได้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนในโรงเรียน และการสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ในปีการศึกษาถัดไป

*นักเรียนคนใดที่ผ่านการเรียนติวเข้าเตรียมฯ เล่ม 2 มาแล้ว แต่ประสงค์จะทบทวนอีกครั้งก็สามารถเรียนได้  เพราะมีการปรับปรุงเนื้อหา และแบบฝึกหัด รวมทั้งข้อสอบที่ใช้ประเมินจะไม่ซ้ำกัน   ทำให้นักเรียนได้ทำข้อสอบที่หลากหลายรูปแบบ

-เนื้อหาจะเน้นการใช้ภาษาทั้งหมด  ได้แก่  เครื่องหมายวรรคตอน  ราชาศัพท์ ภาษิต สำนวน และคำพังเพย  การอ่านออกเสียงและสะกดคำให้ถูกต้อง  การใช้พจนานุกรม  ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา  ร้อยกรองชนิดต่างๆ สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์ คุณค่า แนวคิด ค่านิยม  น้ำเสียงในคำประพันธ์   การอ่านจับใจความ  และวรรณคดีเฉพาะเรื่อง 

 

2.คอร์สหลักภาษา ม.ต้น เล่ม 2 (ม.1-3)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำหรับการเรียนเพื่อปรับพื้นให้แน่น  เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

-เนื้อหาจะเน้นการใช้ภาษาทั้งหมด  ได้แก่  เครื่องหมายวรรคตอน  ราชาศัพท์ ภาษิต สำนวน และคำพังเพย  การอ่านออกเสียงและสะกดคำให้ถูกต้อง  การใช้พจนานุกรม  ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา  ร้อยกรองชนิดต่างๆ สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์ คุณค่า แนวคิด ค่านิยม  น้ำเสียงในคำประพันธ์   และการอ่านจับใจความ

*เนื้อหาคล้ายคอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ  เล่ม 2  แต่จะเน้นการทำโจทย์ทั่วๆไป และไม่มีเนื้อหาวรรณคดี

***คอร์สหลักภาษา ม.ต้น เล่ม 2 จะเปิดสอนเฉพาะช่วง Summer 3 เท่านั้น

 

3. คอร์สหลักภาษา ป.ปลาย เล่ม 2 (ป.4-6)

*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6  เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือสำหรับการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่น  เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

*เน้นย้ำในส่วนของการใช้ภาษาไทยทั้งหมด  ได้แก่

เครื่องหมายวรรคตอน  ราชาศัพท์ ภาษิต สำนวน และคำพังเพย  การอ่านออกเสียงและสะกดคำให้ถูกต้อง  การใช้พจนานุกรม  ร้อยกรองชนิดต่างๆ   การอ่านจับใจความประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรอง

***คอร์สหลักภาษา ป.ปลายเล่ม 2 จะเปิดสอนเฉพาะช่วง Summer 3 เท่านั้น

 

หมายเหตุ     เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาไทย  นักเรียนควรจะเรียนวิชาภาษาไทยในแต่ละคอร์สให้ครบทั้ง 2 เล่ม เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2552

 

1).คอร์สพื้นฐานภาษาไทย ป.6  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องในระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2  ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สาธิต มศว ปทุมวัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในปีการศึกษา 2553

 

2).คอร์สมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปูพื้นฐานภาษาไทยอย่างละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภ าษาไทยต่อไปในอนาคต และเป็นการเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องในระดับชั้น ม.1  ภาคเรียนที่ 1-2 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หลักภาษา วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์    (มีการทดสอบทุกเรื่องที่สอน และมีการทำข้อสอบเตรียมอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ของ ม.1) 

 

3).คอร์สมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)  ปูพื้นฐานภาษาไทยอย่างละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภ าษาไทยต่อไปในอนาคต และเป็นการเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องในระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1-2  ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์  (มีการทดสอบทุกเรื่องที่สอน และมีการทำข้อสอบเตรียมอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ของ ม.2) 

 

4).คอร์สมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องในระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1-2  ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิวิธภาษา และวรรณคดีวิจักษ์  เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในปีการศึกษา 2553

 

5).คอร์ส O-NET GAT & PAT (ม.4–6)  ปูพื้นฐานภาษาไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่  ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาคเรียนที่ 1 จะเน้นไวยากรณ์พื้นฐานทุกเรื่องและวรรณคดีวิจักษ์บางเรื่องที่อ อกข้อสอบบ่อยที่สุดเพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ O-NET ส่วนภาคเรียนที่ 2 จะเน้นการใช้ภาษา  การตีความ การจับใจความประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรองเพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ GAT & PAT

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูหนึ่ง (ครูวีวี่)

โทร. 08-4451-6876  (AIS)  08-0449-8799 (DTAC)

08-2022-2418 (TRUE)

 


 

Copyright © 2003-2015 chula-alumni.com by Ecartstudio Co., LTD. All rights reserved.
   Contact CUAA